Chủ nhật, 21/10/2018, 16:1 GMT+7
បញ្ជីរាយនាមសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១២
19:37, 26/01/2016
បន្តកម្មវិធីនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១២ របស់បក្ស នារសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា មហាសន្និបាតធ្វើការក្នុងសាលសន្និបាត ស្ដាប់គណៈកម្មការរាប់សន្លឹកឆ្នោត រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ប្រកាសបញ្ជីរាយនាមសមមិត្តទាំងឡាយដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិ ការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១២។ 
មហាសន្និបាតបានអនុម័តឆ្លងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១២ រួមមានសមមិត្តចំនួន ២០០ នាក់ ក្នុងចំណោមនោះ មានសមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិចំនួន ១៨០ នាក់និងសមាជិកសមាជិកាមិនពេញសិទ្ធិចំនួន ២០ នាក់ដែលរៀបតាមលំដាប់អក្ខរក្រមដូចតទៅ៖ 
I.សមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិ
 
ល.រ នាមត្រកូលនិងនាមខ្លួន
NGUYỄN HOÀNG ANH
CHU NGỌC ANH
NGUYỄN THÚY ANH
TRẦN TUẤN ANH
NGUYỄN XUÂN ANH
HÀ BAN
NGUYỄN HÒA BÌNH
TRƯƠNG HÒA BÌNH
DƯƠNG THANH BÌNH
១០ NGUYỄN THANH BÌNH
១១ PHAN THANH BÌNH
១២ NGUYỄN VĂN BÌNH
១៣ TẤT THÀNH CANG
១៤ BÙI MINH CHÂU
១៥ LÊ CHIÊM
១៦ HÀ NGỌC CHIẾN
១៧ NGUYỄN NHÂN CHIẾN
១៨ ĐỖ VĂN CHIẾN
១៩ TRỊNH VĂN CHIẾN
២០ HOÀNG XUÂN CHIẾN
២១ PHẠM MINH CHÍNH
២២ MAI VĂN CHÍNH
២៣ NGUYỄN ĐỨC CHUNG
២៤ LÊ VIẾT CHỮ
២៥ NGUYỄN TÂN CƯƠNG
២៦ LƯƠNG CƯỜNG
២៧ NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
២៨ TRẦN QUỐC CƯỜNG
២៩ BÙI VĂN CƯỜNG
៣០ PHAN VIỆT CƯỜNG
៣១ NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
៣២ NGUYỄN VĂN DANH
៣៣ NGUYỄN HỒNG DIÊN
៣៤ LÊ DIỄN
៣៥ NGUYỄN VĂN DU
៣៦ ĐÀO NGỌC DUNG
៣៧ NGUYỄN CHÍ DŨNG
៣៨ TRỊNH ĐÌNH DŨNG
៣៩ ĐINH TIẾN DŨNG
៤០ MAI TIẾN DŨNG
៤១ TRẦN TRÍ DŨNG
៤២ VÕ VĂN DŨNG
៤៣ PHAN XUÂN DŨNG
៤៤ LÊ XUÂN DUY
៤៥ NGUYỄN QUANG DƯƠNG
៤៦ VŨ ĐỨC ĐAM
៤៧ HUỲNH THÀNH ĐẠT
៤៨ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
៤៩ TRẦN ĐƠN
៥០ PHAN VĂN GIANG
៥១ NGUYỄN VĂN GIÀU
៥២ PHẠM HỒNG HÀ
៥៣ TRẦN HỒNG HÀ
៥៤ NGUYỄN THỊ THU HÀ
៥៥ NGUYỄN ĐỨC HẢI
៥៦ NGUYỄN THANH HẢI
៥៧ HOÀNG TRUNG HẢI
៥៨ BÙI VĂN HẢI
៥៩ NGÔ THỊ THANH HẰNG
៦០ NGUYỄN MẠNH HIỂN
៦១ PHÙNG QUỐC HIỂN
៦២ BÙI THỊ MINH HOÀI
៦៣ LÊ MINH HOAN
៦៤ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
៦៥ NGUYỄN MẠNH HÙNG
៦៦ NGUYỄN MẠNH HÙNG
៦៧ LỮ VĂN HÙNG
៦៨ NGUYỄN VĂN HÙNG
៦៩ NGUYỄN VĂN HÙNG
៧០ ĐINH THẾ HUYNH
៧១ LÊ MINH HƯNG
៧២ THUẬN HỮU
៧៣ LÊ MINH KHÁI
៧៤ NGUYỄN ĐÌNH KHANG
៧៥ TRẦN VIỆT KHOA
៧៦ ĐIỂU KRÉ
៧៧ NGUYỄN THẾ KỶ
៧៨ HOÀNG THỊ THÚY LAN
៧៩ TÔ LÂM
៨០ CHẨU VĂN LÂM
៨១ HẦU A LỀNH
៨២ NGÔ XUÂN LỊCH
៨៣ NGUYỄN HỒNG LĨNH
៨៤ LÊ THÀNH LONG
៨៥ NGUYỄN ĐỨC LỢI
៨៦ NGUYỄN VĂN LỢI
៨៧ VÕ MINH LƯƠNG
៨៨ UÔNG CHU LƯU
៨៩ LÊ TRƯỜNG LƯU
៩០ TRƯƠNG THỊ MAI
៩១ PHAN VĂN MÃI
៩២ TRẦN THANH MẪN
៩៣ PHẠM BÌNH MINH
៩៤ TRẦN BÌNH MINH
៩៥ CHÂU VĂN MINH
៩៦ LẠI XUÂN MÔN
៩៧ GIÀNG PÁO MỶ
៩៨ PHẠM HOÀI NAM
៩៩ NGUYỄN PHƯƠNG NAM
១០០ BÙI VĂN NAM
១០១ TRẦN VĂN NAM
១០២ NGUYỄN VĂN NÊN
១០៣ LÊ THỊ NGA
១០៤ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
១០៥ NGUYỄN THANH NGHỊ
១០៦ TRƯƠNG QUANG NGHĨA
១០៧ NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
១០៨ PHÙNG XUÂN NHẠ
១០៩ NGUYỄN THIỆN NHÂN
១១០ CAO ĐỨC PHÁT
១១១ ĐOÀN HỒNG PHONG
១១២ NGUYỄN THÀNH PHONG
១១៣ TÒNG THỊ PHÓNG
១១៤ HỒ ĐỨC PHỚC
១១៥ NGUYỄN HẠNH PHÚC
១១៦ NGUYỄN XUÂN PHÚC
១១៥ VÕ VĂN PHUÔNG
១១៨ TRẦN QUANG PHƯƠNG
១១៩ TRẦN ĐẠI QUANG
១២០ HOÀNG ĐĂNG QUANG
១២១ LÊ HỒNG QUANG
១២២ TRẦN LƯU QUANG
១២៣ LÊ THANH QUANG
១២៤ HOÀNG BÌNH QUÂN
១២៥ PHẠM VĂN RẠNH
១២៦ TRẦN VĂN RÓN
១២៧ VŨ HẢI SẢN
១២៨ PHAN VĂN SÁU
១២៩ LÊ ĐÌNH SƠN
១៣០ BÙI THANH SƠN
១៣១ NGUYỄN THANH SƠN
១៣២ TRẦN VĂN SƠN
១៣៣ THÀO XUÂN SÙNG
១៣៤ ĐỖ TIẾN SỸ
១៣៥ LÊ VĨNH TÂN
១៣៦ NGUYỄN ĐỨC THANH
១៣៧ VŨ HỒNG THANH
១៣៨ LÂM THỊ PHƯƠNG THANH
១៣៩ TRẦN SỸ THANH
១៤០ NGUYỄN THỊ THANH
១៤១ PHẠM VIẾT THANH
១៤២ LÊ VĂN THÀNH
១៤៣ NGUYỄN VĂN THÀNH
១៤៤ ĐINH LA THĂNG
១៤៥ HUỲNH CHIẾN THẮNG
១៤៦ SƠN MINH THẮNG
១៤៧ NGUYỄN XUÂN THẮNG
១៤៨ NGUYỄN VĂN THỂ
១៤៩ NGUYỄN NGỌC THIỆN
១៥០ ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH
១៥១ LÊ THỊ THỦY
១៥២ VÕ VĂN THƯỞNG
១៥៣ NGUYỄN XUÂN TIẾN
១៥៤ BÙI VĂN TỈNH
១៥៥ TRẦN QUỐC TỎ
១៥៦ PHẠM THỊ THANH TRÀ
១៥៧ PHAN ĐÌNH TRẠC
១៥៨ DƯƠNG VĂN TRANG
១៥៩ LÊ MINH TRÍ
១៦០ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
១៦១ LÊ HOÀI TRUNG
១៦២ TRẦN QUỐC TRUNG
១៦៣ ĐÀO VIỆT TRUNG
១៦៤ MAI TRỰC
១៦៥ BẾ XUÂN TRƯỜNG
១៦៦ TRẦN CẨM TÚ
១៦៧ TRƯƠNG MINH TUẤN
១៦៨ NGUYỄN THANH TÙNG
១៦៩ TRẦN VĂN TÚY
១៧០ ĐỖ BÁ TỴ
១៧១ HUỲNH TẤN VIỆT
១៧២ VÕ TRỌNG VIỆT
១៧៣ NGUYỄN ĐẮC VINH
១៧៤ TRIỆU TÀI VINH
១៧៥ NGUYỄN CHÍ VỊNH
១៧៦ LÊ HUY VỊNH
១៧៧ NGUYỄN VĂN VỊNH
១៧៨ LÊ QUÝ VƯƠNG
១៧៩ TRẦN QUỐC VƯỢNG
១៨០ VÕ THỊ ÁNH XUÂN

 II.សមាជិកសមាជិកាមិនពេញសិទ្ធិ 
ល.រ នាមត្រកូលនិងនាមខ្លួន
NGUYỄN HỮU ĐÔNG
NGÔ ĐÔNG HẢI
NGUYỄN VĂN HIẾU
ĐOÀN MINH HUẤN
Y THANH HÀ NIÊ KDĂM
ĐẶNG QUỐC KHÁNH
ĐÀO HỒNG LAN
LÂM VĂN MẪN
HỒ VĂN NIÊN
១០ NGUYỄN HẢI NINH
១១ LÊ QUỐC PHONG
១២ CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG
១៣ BÙI NHẬT QUANG
១៤ THÁI THANH QUÝ
១៥ BÙI CHÍ THÀNH
១៦ VŨ ĐẠI THẮNG
១៧ NGUYỄN VĂN THẮNG
១៨ NGUYỄN KHẮC TOÀN
១៩ LÊ QUANG TÙNG
២០ BÙI THỊ QUỲNH VÂN
 
យោបល់មិត្តអ្នកអាន
បញ្ចេញមតិ
ព័ត៌មានទាក់ទងទាំងឡាយ៖