Thứ 4, 26/09/2018, 0:5 GMT+7

ស្រុក មឿងឃឿង លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ

សំដៅលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិង ធានាអត្រាឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់សិស្សានុសិស្សដែលជាកូនក្មួយបងប្អូនជនជាតិ ផ្នែកអប់រំស្រុកមឿងឃឿង (ខេត្ត ឡាវកាយ) បានផ្ទៀងផ្ទាត់និងរៀបចំឡើងវិញនូវកងជួរគ្រូបង្រៀនដំណើរការធ្វើវិក្រិតការអោយ ១០០% កម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនទាំង ៣ កម្រិតសិក្សា ទន្ទឹមនឹងនោះ រៀបចំបន្ទប់រៀន កន្លែងសម្រាកអោយគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សឡើងវិញផងដែរ...។

"ទ្រនំនៃក្តីស្រឡាញ់" របស់ប្អូនតូចៗដែលត្រូវផ្ទុកដោយសារធាតុពុលពណ៌លឿង/ឌីអុកស៊ីន

14:03, 13/10/2016

មជ្ឈមណ្ឌលជួយគាំពារជនរងគ្រោះដោយសារធាតុពុលពណ៌លឿង/ឌីអុកស៊ីននិងកុមារអភ័ព្វខេត្ត ក្វាងណាម បានក្លាយជា "ទ្រនំនៃ ក្តីស្រឡាញ់" របស់ប្អូនៗ ទាំង ៥៧ នាក់ដែលត្រូវផ្ទុកដោយសារធាតុពុល ពណ៌លឿង/ឌីអុកស៊ីនមកពីស្រុក ទីរួមស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្ត។

បើកការភ្ជាប់ខ្សែរយៈ ខ័ណ្ឌ ស្រុក - ធានាអត្ថប្រយោជន៍អោយបងប្អូនជនរួមជាតិពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ

16:06, 08/10/2016

តាមផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម បន្ទាប់ពីជាងកន្លះឆ្នាំពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយបើកការភ្ជាប់ខ្សែរយៈខ័ណ្ឌស្រុកនេះចំនួនអ្នក មកពិនិត្យព្យាបាលជម្ងឺនៅតាមខ្សែរយៈខ័ណ្ឌ ស្រុកទូទាត់ដោយប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលបាន​កើនឡើង ក្នុងនោះមានមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺខ្លះកើនឡើងជាង ៤០%។

សាត់អណ្ដែត “អក្សរ” នៅតំបន់ស្ទឹងទន្លេ

07:53, 25/09/2016

បច្ចុប្បន្ននេះ នៅតាមបណ្តា ស្រុក ដឹមយើយ ង៉ុកហៀន កាយនឿក នៃខេត្ត កាម៉ាវ នៅមាន សាលារៀននិងចំណុចសាលាមួយចំនួនពុំទាន់មានផ្លូវគោកឡើយ បណ្តាលឲ្យការធ្វើដំណើរទៅកាន់ថ្នាក់រៀនរបស់ប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សប្រទះការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង។

សាលាសកលអឌ្ឍអន្តេវាសិកជនជាតិបឋមសិក្សា ណឹមខាត់ លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ

08:50, 16/06/2016

សាលាសកលអឌ្ឍអន្តេវាសិកជនជាតិបឋមសិក្សា ណឹមខាត់ ស្ថិតលើភូមិសាស្រ្តឃុំ ណឹមខាត់ ស្រុក មូកាងចាយ ខេត្ត អៀងបាយ មាន ៩៩% សិស្សានុសិស្សជាកូនចៅបងប្អូនជនជាតិ។

ខេត្ត ដាក់ឡាក់ ដាក់បញ្ចូលភាសា អេដេ ទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមសាលានានា

10:50, 06/05/2016

នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ដាក់ឡាក់ បច្ចុប្បន្ននេះ មានសាលារៀនចំនួន ១១៨ បានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាភាសា អេដេ ទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀន ក្នុងនោះ កំរិតបឋមសិក្សាគឺ ១០៥ សាលាដោយមាន ៥៩៧ ថ្នាក់ ជាមួយកូនសិស្សចំនួន ១១.៩៦៣ នាក់និងកំរិតអនុវិទ្យាល័យមាន ១៣ សាលាដោយមាន ៣៨ ថ្នាក់និងសិស្សចំនួន​ ១.៣៧៨ នាក់។

ខេត្ត ប៊ីញធន់៖ បង្រៀនភាសាចាមអោយកូនចៅបងប្អូនជនជាតិចាមនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា

12:56, 14/04/2016

បណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ របស់កងជួរបញ្ញវ័ន្ត គ្រូបង្រៀនចូលរួមបង្រៀនភាសាចាម ទើបការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិរក្ស ពង្រឹងនិងពង្រីកភាសានិយាយក៏ដូចជាអក្សរចាម របស់ខេត្ត ប៊ីញធន់ បានឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ រួមចំណែកលើកកំពស់ គុណភាពសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាទូទៅអោយសិស្សជនជាតិ ចាម។

ស្រុក ឡុងភូ - ចំណុចភ្លឺនៃផ្នែកអប់រំនៅខេត្ត សុកត្រាំង

13:29, 10/02/2016

ដើម្បី "បុព្វហេតុរយឆ្នាំបណ្តុះធនធានមនុស្ស" ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកការងារអប់រំរបស់ស្រុក ឡុងភូ (ខេត្ត សុកត្រាំង) ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេស ក្លាយជាចំណុចភ្លឺនៃផ្នែកអប់រំរបស់ខេត្ត។

ខេត្ត អៀនបាយ ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុនិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប់សាច់សាលោហិត

16:16, 25/12/2015

ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ស្ថានភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប់សាច់សាលោហិតនៅខេត្ត អៀនបាយ បានបន្ថយចុះ គួរអោយកត់សម្គាល់ ជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្តាស្រុកតំបន់ខ្ពស់ ត្រាមតូវនិង មូកាងចាយ។ល។