Thứ 2, 28/05/2018, 6:30 GMT+7

ខេត្ត ឡាយចូវ លើកកម្ពស់គុណភាពបង្រៀនអក្សរ វៀតណាម អោយសិស្សានុសិស្សដែលជាជនជាតិភាគតិច

ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំអោយសិស្សសាលា កមិ្រត មតេយ្យនិងបឋមសិក្សាដែលជាជនជាតិភាគតិច ផ្នែកអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត ឡាយចូវ បានដំណើរការនូវវិធានការជាច្រើនដូចជា៖ បង្កើនម៉ោងរៀនមុខវិជ្ជាភាសា វៀតណាមឲ្យ ១០០% សិស្សសាលាមត្តេយ្យ បឋមសិក្សា លៃគួបបញ្ចូលការបង្រៀនភាសា វៀតណាមទៅក្នុងបណ្តាមុខវិជ្ជាសិក្សានិងបណ្ដាសកម្មភាពអប់រំនៅគ្រប់ប្លុកថ្នាក់រៀន ផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ភាសា វៀតណាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើការបង្រៀនភាសា វៀតណាមអោយសិស្សសាលាថ្នាក់ដំបូងនៃកម្រិតសិក្សាជាដើម។

ខេត្ត ដាក់ឡាក់ ដាក់បញ្ចូលភាសា អេដេ ទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមសាលានានា

10:50, 06/05/2016

នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ដាក់ឡាក់ បច្ចុប្បន្ននេះ មានសាលារៀនចំនួន ១១៨ បានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាភាសា អេដេ ទៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀន ក្នុងនោះ កំរិតបឋមសិក្សាគឺ ១០៥ សាលាដោយមាន ៥៩៧ ថ្នាក់ ជាមួយកូនសិស្សចំនួន ១១.៩៦៣ នាក់និងកំរិតអនុវិទ្យាល័យមាន ១៣ សាលាដោយមាន ៣៨ ថ្នាក់និងសិស្សចំនួន​ ១.៣៧៨ នាក់។

ខេត្ត ប៊ីញធន់៖ បង្រៀនភាសាចាមអោយកូនចៅបងប្អូនជនជាតិចាមនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា

12:56, 14/04/2016

បណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ របស់កងជួរបញ្ញវ័ន្ត គ្រូបង្រៀនចូលរួមបង្រៀនភាសាចាម ទើបការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិរក្ស ពង្រឹងនិងពង្រីកភាសានិយាយក៏ដូចជាអក្សរចាម របស់ខេត្ត ប៊ីញធន់ បានឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ រួមចំណែកលើកកំពស់ គុណភាពសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាទូទៅអោយសិស្សជនជាតិ ចាម។

ស្រុក ឡុងភូ - ចំណុចភ្លឺនៃផ្នែកអប់រំនៅខេត្ត សុកត្រាំង

13:29, 10/02/2016

ដើម្បី "បុព្វហេតុរយឆ្នាំបណ្តុះធនធានមនុស្ស" ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកការងារអប់រំរបស់ស្រុក ឡុងភូ (ខេត្ត សុកត្រាំង) ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេស ក្លាយជាចំណុចភ្លឺនៃផ្នែកអប់រំរបស់ខេត្ត។

ខេត្ត អៀនបាយ ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុនិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប់សាច់សាលោហិត

16:16, 25/12/2015

ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ស្ថានភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប់សាច់សាលោហិតនៅខេត្ត អៀនបាយ បានបន្ថយចុះ គួរអោយកត់សម្គាល់ ជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្តាស្រុកតំបន់ខ្ពស់ ត្រាមតូវនិង មូកាងចាយ។ល។

ខេត្ត ឌៀនបៀន អនុវត្តល្អគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិ

08:28, 22/11/2015

អនុវត្តនីតិធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលរយៈពេលកន្លងមក ខេត្ត ឌៀនបៀន បានអនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនបងប្អូនជនជាតិជនក្រីក្រលើ ភូមិសាស្ដ្រតាមរយៈធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល។

ឃុំ ភឿកហូវ ជម្រុញខ្លាំងការងារផ្សព្វផ្សាយប្រជាសាស្ត្រ

10:40, 11/11/2015

ឃុំ ភឿកហូវ ស្រុក និញភឿក ខេត្ត និញធន់ មានមនុស្សជាង ១៥.២០០ នាក់ ក្នុងនោះ មានជិត ៥០% ជាបងប្អូនជនជាតិចាម។

ខេត្ត កាម៉ៅ ផ្តល់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលជូនអ្នកក្រីក្រ បងប្អូនជនជាតិភាគតិច

16:28, 02/11/2015

ខេត្ត កាម៉ៅ បច្ចុប្បន្ននេះមាន ៣៨ ឃុំលំបាកលំបិនដែលត្រូវបានរដ្ឋចំណាយថវិកាទិញធានារ៉ា់ប់រងសុខាភិបាលជូន ប្រជាជន។

ថ្នាក់រៀនពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែន ទ្វៀនប៊ិញ

08:37, 27/10/2015

ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗកន្លងទៅនេះគ្រួសារនៃបណ្ដាជនវៀតណាមមួយចំនួនដែលធ្លាប់រស់នៅលើដងទន្លេសាប (ប្រទេស កម្ពុជា) បានរើមករស់នៅប្របតាមខ្សែ ព្រំដែន ប្រមូលផ្តុំនៅតាមបណ្តា ឃុំ ទ្វៀនប៊ិញ វិញប៊ិញ នៃស្រុកវិញហ៊ឹង (ខេត្ត ឡុងអាន)។ ប្អូនៗកុមារនៃក្រុមគ្រួសារទាំងនេះស្ទើរទាំងអស់សុទ្ធតែអត់ចេះអក្សរ។