Thứ 4, 20/11/2019, 0:34 GMT+7

"អ្នកបើកផ្លូវនាំមុខ" របស់ភូមិ ស៊ីនចាយអា

ជិត ១០ ឆ្នាំជាលេខាសាខាបក្សនិងជាប្រធានភូមិ ស៊ីនចាយអា ឃុំ ណាហូយ ស្រុក បាក់ហា (ខេត្ត ឡាវកាយ) បងស្រី លីធីហាញ់ (កើតឆ្នាំ ១៩៧០) ជនជាតិ តៃ តែងតែមានមនសិការថាខ្លួនត្រូវតែជាគំរូភ្លឺថ្លាដើម្បីបងប្អូនជនជាតិក្នុងភូមិយកតម្រាប់តាម។

លេខាសម្ព័ន្ធយុវជនជនជាតិ ម៉ុង កែលម្អបរិស្ថានរស់នៅដោយជាក់ប្រាកដ

08:10, 07/06/2019

បង ថាវអា-ឡ បានកើតនិងធំដឹងក្ដីនៅឃុំ ហាងដុង ស្រុក បាក់អៀន (ខេត្ត សឺនឡា)។ បងប្អូននៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិ ម៉ុង ដោយមាន ១០០% ក្រុមគ្រួសារមិនទាន់មានបង្គន់ស្របអនាម័យ។

អ៊ំកសិករ ខ្មែរ ពុះពារក្តីលំបាកធ្វើមាន

13:52, 19/04/2019

ចាប់កំណើតក្នុងគ្រួសារកសិករសុទ្ធសាធផ្តើមអាជីពពីផ្ទៃដីត្រឹមតែប៉ុន្មានកុងប៉ុណ្ណោះ (បុ៉ន្មានពាន់ម៉ែត្រការ៉េ) ប៉ុន្តែដោយសារអត់ធ្មត់ព្យាយាមរៀនសូត្រ លោក ឡឹមសែ (អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ) ជនជាតិ ខ្មែរ នៅអនុសង្កាត់លេខ ២ សង្កាត់លេខ ៥ ទីក្រុង សុកត្រាំង បច្ចុប្បន្នមានដី ១១ ហិកតា ហើយបានក្លាយជាអ្នកមាន។

លេខាសម្ព័ន្ធយុវជនជនជាតិ ម៉ុង កែលម្អបរិស្ថានរស់នៅដោយជាក់ប្រាកដ

13:52, 22/03/2019

បង ថាវអា-ឡ បានកើតនិងធំដឹងក្ដីនៅឃុំ ហាងដុង ស្រុក បាក់អៀន (ខេត្ត សឺនឡា)។ បងប្អូននៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិ ម៉ុង ដោយមាន ១០០% ក្រុមគ្រួសារមិនទាន់មានបង្គន់ស្របអនាម័យ។ 

លេខាសាខាបក្ស អស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិ អឺឌូ

10:07, 31/01/2019

បងប្អូនជនជាតិនៅភូមិស្ថិរនិវាសនដ្ឋានថ្មី វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមី ស្រុក ទឿងយឿង (ខេត្ត ងេអាន) សុទ្ធតែកត់សម្គាល់យ៉ាងដូច្នេះពីលោក ឡស៊ន់ទិញ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៦១ ជាជនជាតិ អឺឌូ បច្ចុប្បន្នគឺជាលេខាសាខាបក្ស ប្រធានភូមិ វ៉ាន់ម៉ូន។

លោក ពើយ៉ឹនស៊ិញ - គំរូធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

15:13, 13/01/2019

លោក ពើយ៉ឹនស៊ិញ អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ ជាជនជាតិ ហាញី នៅភូមិ តាកូឃឺ ឃុំ ស៊ីនធៅ ស្រុក មឿងញ៉ែ (ខេត្ត ឌៀនបៀន) តាំងពីយូរមកហើយល្បីឈ្មោះជាបក្ខជនគំរូមួយរូប តែងនាំមុខក្នុងចលនាធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែនៅមូលដ្ឋាន។

ធ្វើមាននៅលើទឹកដីនៃស្រុកកំណើត

15:00, 19/11/2018

កើតឡើងក្នុងគ្រួសារមានកូនច្រើន ក្រីក្រលំបាក ប៉ុន្តែជាមួយទឹកចិត្តតស៊ូស្វិតស្វាញនិងការប្ដេជ្ញា ចិត្តជម្នះក្តីលំបាក បង ក្វាងវ៉ាន់ភៀវ ជាជនជាតិ ថៃ នៅភូមិ បលី ឃុំ ជៀងស៊ុង ស្រុក ម៉ាយសឺន (សឺនឡា) បច្ចុប្បន្នមានដើមទុននៅក្នុងដៃជាច្រើនពាន់លានដុង។

អ្នកមានកិត្យានុភាពផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍នៅតំបន់ចុងបំផុត នាប៉ែកខាងលិចនៃមាតុភូមិ

14:06, 13/11/2018

ស៊ិនថូវ គឺជាឃុំព្រំដែនដែលនៅមានការលំបាកលំបិនច្រើនចំណុះសុ្រក មឿងញ៉ែ (ដៀនបៀន) រស់នៅ ភាគច្រើនគឺបងប្អូនជនជាតិហាញី។ 

អ្នកដែលប្តូរផ្តាច់នឹងការអភិរក្សវប្បធម៌ តីង្វៀន

20:19, 29/08/2018

បណ្ឌិត ទ្វៀតញុងបួនក្រុង -នាយិការងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងមនុស្សសាស្រ្ត (សាកលវិទ្យាល័យ តីង្វៀន) ជាជនជាតិ អេដេបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិ ម-ប្លត ឃុំ អៀបុងស្រុក ក្រុងណា (ខេត្ត ដាក់ឡាក់)គឺជាអ្នកខិតខំប្តូរផ្តាច់ ចំពោះការងារអភិរក្សវប្បធម៌ តីង្វៀន។