Thứ 3, 21/01/2020, 23:47 GMT+7

បងយោធិនពិការជនជាតិ ខ្មែរ រួចផុតពីភាពក្រីក្រ អាស្រ័យដោយទម្រង់រូបភាពផលិតកម្មថ្មី

ដោយមានអាយុជាង ៥០ ឆ្នាំ បងយោធិនពិការ យ័ញអ៊ូយ ជាជនជាតិ ខ្មែរ នៅភូមិ បាវត្រឹម ឃុំ ណាមអៀន ស្រុក អានបៀន បានក្លាយជាគំរូមួយក្នុងបណ្ដាគំរូជម្នះក្តីលំបាកដោយការបង្វែរផលិតកម្មនៅតំបន់ឆ្នេរ ប្របមាត់សមុទ្រ មៀតធឺ (ខេត្ត កៀនយ៉ាង)។

“គ្រូបង្រៀន” របស់ភូមិ ជូរូ

08:52, 04/07/2019

ទោះជាមានអាយុជាង ៧០ ឆ្នាំប្លាយហើយក្ដី ប៉ុន្តែចាស់ភូមិ យ៉ាលាន់ នៅឃុំ ទូត្រា ស្រុក ឌើនយឿង (ខេត្ត ឡឹមដុង) ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតែព្យាយាម "បណ្តុះអក្សរ" ជូរូ អោយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នា។

បក្ខជនវ័យក្មេងជនជាតិ ថៃ ធ្វើតាមបណ្តាំ អ៊ំ

14:08, 24/06/2019

បង ឡវ៉ាន់ប៉ាន់ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨៤ ជនជាតិ ថៃ នៅឃុំ ហាត់លឺវ ស្រុក ត្រាមតូវ (ខេត្ត អៀនបាយ) បានមាមីងបងប្អូននៅក្នុងស្រុក ភូមិកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់។

លេខាសម្ព័ន្ធយុវជនជនជាតិ ម៉ុង កែលម្អបរិស្ថានរស់នៅដោយជាក់ប្រាកដ

08:10, 07/06/2019

បង ថាវអា-ឡ បានកើតនិងធំដឹងក្ដីនៅឃុំ ហាងដុង ស្រុក បាក់អៀន (ខេត្ត សឺនឡា)។ បងប្អូននៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិ ម៉ុង ដោយមាន ១០០% ក្រុមគ្រួសារមិនទាន់មានបង្គន់ស្របអនាម័យ។

អ៊ំកសិករ ខ្មែរ ពុះពារក្តីលំបាកធ្វើមាន

13:52, 19/04/2019

ចាប់កំណើតក្នុងគ្រួសារកសិករសុទ្ធសាធផ្តើមអាជីពពីផ្ទៃដីត្រឹមតែប៉ុន្មានកុងប៉ុណ្ណោះ (បុ៉ន្មានពាន់ម៉ែត្រការ៉េ) ប៉ុន្តែដោយសារអត់ធ្មត់ព្យាយាមរៀនសូត្រ លោក ឡឹមសែ (អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ) ជនជាតិ ខ្មែរ នៅអនុសង្កាត់លេខ ២ សង្កាត់លេខ ៥ ទីក្រុង សុកត្រាំង បច្ចុប្បន្នមានដី ១១ ហិកតា ហើយបានក្លាយជាអ្នកមាន។

លេខាសម្ព័ន្ធយុវជនជនជាតិ ម៉ុង កែលម្អបរិស្ថានរស់នៅដោយជាក់ប្រាកដ

13:52, 22/03/2019

បង ថាវអា-ឡ បានកើតនិងធំដឹងក្ដីនៅឃុំ ហាងដុង ស្រុក បាក់អៀន (ខេត្ត សឺនឡា)។ បងប្អូននៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិ ម៉ុង ដោយមាន ១០០% ក្រុមគ្រួសារមិនទាន់មានបង្គន់ស្របអនាម័យ។ 

លេខាសាខាបក្ស អស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិ អឺឌូ

10:07, 31/01/2019

បងប្អូនជនជាតិនៅភូមិស្ថិរនិវាសនដ្ឋានថ្មី វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមី ស្រុក ទឿងយឿង (ខេត្ត ងេអាន) សុទ្ធតែកត់សម្គាល់យ៉ាងដូច្នេះពីលោក ឡស៊ន់ទិញ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៦១ ជាជនជាតិ អឺឌូ បច្ចុប្បន្នគឺជាលេខាសាខាបក្ស ប្រធានភូមិ វ៉ាន់ម៉ូន។

លោក ពើយ៉ឹនស៊ិញ - គំរូធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

15:13, 13/01/2019

លោក ពើយ៉ឹនស៊ិញ អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ ជាជនជាតិ ហាញី នៅភូមិ តាកូឃឺ ឃុំ ស៊ីនធៅ ស្រុក មឿងញ៉ែ (ខេត្ត ឌៀនបៀន) តាំងពីយូរមកហើយល្បីឈ្មោះជាបក្ខជនគំរូមួយរូប តែងនាំមុខក្នុងចលនាធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែនៅមូលដ្ឋាន។

ធ្វើមាននៅលើទឹកដីនៃស្រុកកំណើត

15:00, 19/11/2018

កើតឡើងក្នុងគ្រួសារមានកូនច្រើន ក្រីក្រលំបាក ប៉ុន្តែជាមួយទឹកចិត្តតស៊ូស្វិតស្វាញនិងការប្ដេជ្ញា ចិត្តជម្នះក្តីលំបាក បង ក្វាងវ៉ាន់ភៀវ ជាជនជាតិ ថៃ នៅភូមិ បលី ឃុំ ជៀងស៊ុង ស្រុក ម៉ាយសឺន (សឺនឡា) បច្ចុប្បន្នមានដើមទុននៅក្នុងដៃជាច្រើនពាន់លានដុង។