Thứ 6, 23/08/2019, 13:30 GMT+7

បង ត្រាំង ធ្វើមានពីដើមរុក្ខជាតិឱសថ

ពង្រីកតម្លៃនៃដើមរុក្ខជាតិឱសថនៅមូលដ្ឋានបង និញវ៉ាន់ត្រាំង ជនជាតិ សានជី នៅឃុំ ដាបថាញ់ ស្រុក បាចែ ខេត្ត កា្វងនិញ បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមគា្នធ្វើអាជីវកម្មរុក្ខផល ដាបថាញ់ ដើម្បី ផលិតធ្វើអាជីវកម្មដើមតែផ្កាលឿង

លេខាសាខាបក្ស អស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិ អឺឌូ

10:07, 31/01/2019

បងប្អូនជនជាតិនៅភូមិស្ថិរនិវាសនដ្ឋានថ្មី វ៉ាំងម៉ូន ឃុំ ង៉ាមី ស្រុក ទឿងយឿង (ខេត្ត ងេអាន) សុទ្ធតែកត់សម្គាល់យ៉ាងដូច្នេះពីលោក ឡស៊ន់ទិញ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៦១ ជាជនជាតិ អឺឌូ បច្ចុប្បន្នគឺជាលេខាសាខាបក្ស ប្រធានភូមិ វ៉ាន់ម៉ូន។

លោក ពើយ៉ឹនស៊ិញ - គំរូធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ

15:13, 13/01/2019

លោក ពើយ៉ឹនស៊ិញ អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ ជាជនជាតិ ហាញី នៅភូមិ តាកូឃឺ ឃុំ ស៊ីនធៅ ស្រុក មឿងញ៉ែ (ខេត្ត ឌៀនបៀន) តាំងពីយូរមកហើយល្បីឈ្មោះជាបក្ខជនគំរូមួយរូប តែងនាំមុខក្នុងចលនាធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែនៅមូលដ្ឋាន។

ធ្វើមាននៅលើទឹកដីនៃស្រុកកំណើត

15:00, 19/11/2018

កើតឡើងក្នុងគ្រួសារមានកូនច្រើន ក្រីក្រលំបាក ប៉ុន្តែជាមួយទឹកចិត្តតស៊ូស្វិតស្វាញនិងការប្ដេជ្ញា ចិត្តជម្នះក្តីលំបាក បង ក្វាងវ៉ាន់ភៀវ ជាជនជាតិ ថៃ នៅភូមិ បលី ឃុំ ជៀងស៊ុង ស្រុក ម៉ាយសឺន (សឺនឡា) បច្ចុប្បន្នមានដើមទុននៅក្នុងដៃជាច្រើនពាន់លានដុង។

អ្នកមានកិត្យានុភាពផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍នៅតំបន់ចុងបំផុត នាប៉ែកខាងលិចនៃមាតុភូមិ

14:06, 13/11/2018

ស៊ិនថូវ គឺជាឃុំព្រំដែនដែលនៅមានការលំបាកលំបិនច្រើនចំណុះសុ្រក មឿងញ៉ែ (ដៀនបៀន) រស់នៅ ភាគច្រើនគឺបងប្អូនជនជាតិហាញី។ 

អ្នកដែលប្តូរផ្តាច់នឹងការអភិរក្សវប្បធម៌ តីង្វៀន

20:19, 29/08/2018

បណ្ឌិត ទ្វៀតញុងបួនក្រុង -នាយិការងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងមនុស្សសាស្រ្ត (សាកលវិទ្យាល័យ តីង្វៀន) ជាជនជាតិ អេដេបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិ ម-ប្លត ឃុំ អៀបុងស្រុក ក្រុងណា (ខេត្ត ដាក់ឡាក់)គឺជាអ្នកខិតខំប្តូរផ្តាច់ ចំពោះការងារអភិរក្សវប្បធម៌ តីង្វៀន។

អតីតយុទ្ធជនឈានឡើងធ្វើមាន

13:55, 24/07/2018

ដោយមានការប្ដេជ្ញាចិត្តនិងគំនិតរឹងប៉ឹងរបស់យុទ្ធជន ជិត ២០ ឆ្នាំមុន អតីតយុទ្ធជន ប៊ួយង៉ុកលៀមបានក្លាហានហ៊ានទទួល យកដី ១០ហិកតានៅឃុំ ហាយហ្វា - ឃុំរហោឋានមួយប្របមាត់សមុទ្រ គ្មាភ្លើង គ្មានទឹកស្អាតនៅតំបន់ព្រំដែន ម៉ុងកាយ(ខេត្ត ក្វាងនិញ) ដើម្បី វិនិយោគផលិតកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ។

រ៉ឺចាំហ្វា ស្រ្តីជនជាតិ យ៉ារ៉ាយ គំរូរបស់ភូមិ ច្រាំងប្ល

15:54, 13/05/2018

បងប្អូនមាមីងនៅភូមិ ច្រាំងប្លឃុំ អៀខាយ ស្រុក អៀ-ហ្គ - រ៉ា យខេត្ត យ៉ាឡាយ នរណាក៏ស្រឡាញ់រាប់អានបងស្រី រ៉ឺចាំហ្វា ជនជាតិ យ៉ារ៉ាយ ពីព្រោះបងស្រីជាអ្នកដែលបានជួយអោយក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនបានទទួលទុនកម្ចីពីធនាគារគោលនយោបាយសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍការបង្កបង្កើនផល លើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារ។

គំរូភ្លឺថ្លារបស់ភូមិឋាន ម៉្នុង

09:04, 26/04/2018

បក្ខជន ឌៀវកេវ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៦៥ ជាជនជាតិ ម៉្នុង នៅឃុំដាក់ - ន'យ្រុង ស្រុក ដាក់សុង ខេត្ត ដាក់ណុង ជាអ្នកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែ មួយរូប ក្លៀវកា្លចូលរួមក្នុងការងារសង្គមនិងពោរពេញដោយចិត្តសប្បុរស។