Thứ 6, 15/11/2019, 2:46 GMT+7

បង្កើនសុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្តក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វ

ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកំពុងតែប្រែប្រួលស្មុគស្មាញដើម្បីអោយសត្វចិញ្ចឹមមានសុខភាពមាំមួន មិនសូវមានជំងឺ... អ្នកចិញ្ចឹមសត្វចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនសុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្តក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វ។ 

ខេត្ត សុកត្រាំង ដាំម្នាស់នៅលើដី ជ្រាបជាតិជូរ

08:46, 22/08/2019

អាស្រ័យដោយមានចំណូលខ្ពស់ជាងពី ៣ ដល់ ៥ ដងប្រៀបទៅនឹងការដាំស្រូវ ក្រុមគ្រួសារកសិករជាច្រើននៅខេត្ត សុកត្រាំង បានបង្វែរដំណាំមួយចំនួនដែលមិនធន់បាននឹងភាពរាំងស្ងួត ដីជ្រាបជាតិប្រៃមកកាន់ទម្រង់រូបភាពដាំម្នាស់នៅលើដីជ្រាបជាតិជូរវិញ។

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss ទឹកត្រជាក់

10:32, 22/07/2019

ចំពោះត្រីសាល់ម៉ុង Oncorhynchus mykiss ពូជដែលមានខ្នាត ៣០ ក្រាមក្នុងមួយក្បាល ចំណី របបឱ្យចំណីនិងបរិស្ថានរស់ធានាគុណភាពត្រីអាចមានទម្ងន់ពី ០,៦ - ១ គីឡូក្រាមមួយក្បាលក្នុង ៦ ខែពី ១,៥ - ២ គីឡូក្រាមមួយក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនិង ១,៨ - ២,៥ គីឡូក្រាមមួយក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំកន្លះ។

កំណត់ចំណាំទាំងឡាយក្នុងការបង្កបងើ្កនផល ដំណាំហូបផ្លែក្នុងរដូវប្រាំងនៅ ណាមបូ

10:44, 23/06/2019

ភ្លៀងកក់ខែម្តងៗ នឹងបង្កលក្ខណៈងាយដល់ការរលួយផ្លែ ជំងឺអង់ត្រាក់នូស... លូតលាស់និងបង្កការអន្តរាយ។ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេៗ មកត្រូវតែមានផែនការបង្ការជំងឺអោយចម្ការភ្លាមៗ។

ប្រជាកសិករ ខ្មែរ អនុវត្តទម្រង់រូបភាព ផលិតកម្មជាច្រើនដែលបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

09:50, 20/06/2019

ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពប្រែប្រួល អាកាសធាតុពីមួយថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងឡើង ក្រុមគ្រួសារប្រជាកសិករ ខ្មែរ ជាច្រើនគ្រួនៅខេត្ត ត្រាវិញ បានក្លាហានអនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្ត -បច្ចេកទេស អនុវត្តទម្រង់រូបភាពផលិត កម្មថ្មីជាច្រើនផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។

បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រិ្វក

09:56, 10/06/2019

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិកគឺជាជំងឺឆ្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើង ដោយសារវីរុស បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះនៅឡើយ។ ភាគច្រើនសត្វជ្រូកនឹងត្រូវងាប់ក្នុងប្រមាណជា ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើតជំងឺ។

ប្រឆាំងនឹងការជ្រុះផ្លែអោយដើមកាហ្វេនៅ តីង្វៀន

10:55, 28/05/2019

ការខ្វះសារធាតុចិញឹ្ចម ដើមកាហេរ្វ មែងតែជុ្រះផែ្លចើ្រន។ ប្រសិនជាបានដាក់ជីគំហុកនៅលើកដំបូងក្នុងរដូវភ្លៀងគឺលើកទី ២ គប្បីប្រើជី NPK ១៦ - ៨-១៦ + TE  ក្បាលក្របី ឬ NPK ១៦ - ៨ - ១៦ - ៦ S + TE  ក្បាលក្របីជាមួយនឹងបរិមាណ ៦០០ - ៨០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា។ 

វិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីប្រាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម

10:11, 06/05/2019

ការដាំនិងថែទាំដំណាំតែសុវត្ថិភាព

11:42, 23/02/2019